BERTOBATLAH SEBELUM AJAL DATANG

Secara tegas Allah swt menjelaskan datangnya kepastian azab  Allah swt. namun kedatangan azabnya  itu sungguh datang secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan seorang pun yang hidup di dunia (Q.S. az-Zummar : 54-55). arti azab Allah dalam ayat tersebut ialah ajal, yang menyebabkan terputusnya hubungan antara dunia.

Allah swt memerintahkan dua perkara  kepada kaum mukmin untuk dilaksanakan sebelum azab yang dijanjikan datang, berikut ini adalah perintah tersebut
  1. Perintah untuk kembali kepada Allah swt yang berserah diri kepada-Nya perintah ini yang tertuang dalam  firman-Nya ( Q.S. 39 az-Zumar:54) Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu..( dan kembalilah kamu  kepada tuhan mu, dan berserah dirilah kepada-Nya). perintah ini mengisyaratkan kepada manusia untuk kembali kepada Allah  swt,  dengan bertobat dan meminta ampun kepadanya serta melakukan ketaatan yang didasari tahuid yang murni.
  2. Perintah untukmengikuti petunjuk  Al-Quran, hal ini tertuang dalam firman-Nya (Q.S. 39 az-Zumar:55) wat tabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum..(dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari tuhanmu)
Allah swt juga telah menjelaskan dalam surat az-Zumar ayat 56-58 tentang penyesalan orang-orang kafir yang tidak bertobat kepadanya dan tidak mau berpegang teguh  kepada al-Qur'an. orang-orang kafir itu akan menyatakan penyesalannya sebagai berikut:

  1. Ya hasrata ala ma farrattu tijambillahi wa ing kuntu la minas shakhirin (amat besar penyesalan ku atas kelalainku dalam menunaikan kewajiban) terhadap Allah sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan Agama Allah
  2. Lau annallaha hadani la kuntu minal muttaqin.( kalu sekiranya Allah memberi petunjuk kepada ku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa)
  3. Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin ( kalau aku sekiranya dapat kembali ke dunia niscaya aku akan termasuk orang-orang baik)
"Dan jika kamu  (Muhamad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka lalu mereka berkata, "kiranya kami di kembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat tuhan kami, serta menjadi  orang-orang yang beriman", ( tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan) tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka kerjakan dahulu. dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka".(Q.S. 6 al An'am : 27-28)

Berdasarkan ayat diatas, Nyatalah bahwa Allah swt mengetahui bahwa orang-orang kafir itu hanya akan menyesal  dan menangisih dengan sepenuh kepedehan hatinya ketika dihadapkan  pada azab neraka. sekiranya mereka dikembalikan lagi ke dunia untuk deberikan kesempatan memperbaiki diri, maka kesempatan itu akan mereka sia-siakan. mereka akan melakukan kejahatan, kekafiran, dan melanggar larangan Allah.

Dengan melihat firman Allah  dan penyesalan orang-orang kafir yang tertimpa azab diatas tentulah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa azab dari Allah swt itu sangat pedih dan kita hanya diberi satu kesempatan agar kita bisa memperbaiki diri agar bisa masuk surag dan terlepas dari azab Allah yang sangat pedih itu. 

jadi mari kita sama-sama memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dan menjadi hamba Allah yang Soleh dan Soleha semoga Allah swt selalu melindungi kita dari api neraka yang menyala-nyala. 


Title : BERTOBATLAH SEBELUM AJAL DATANG
Description : Secara tegas Allah swt menjelaskan datangnya kepastian azab  Allah swt. namun kedatangan azabnya  itu sungguh datang secara tiba-tiba dan ...

0 Response to "BERTOBATLAH SEBELUM AJAL DATANG"

Post a Comment

Google+

Followers

Visit us on Google+